آبتنی در برکه های آلمان با بازیکنان «لیورپول»

بازیکنان لیورپول از فرصت بدست آمده در تور تابستانی استفاده کردند و در برکه های آلمان تنی به آب زدند ......

بازیکنان لیورپول از فرصت بدست آمده در تور تابستانی استفاده کردند و در برکه های آلمان تنی به آب زدند.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال