آب و هوا تهدیدی برای برگزاری مسابقات روئینگ

طبق اعلام قبلی،مسابقه مهسا جاور ساعت۱۷:۳۰در صورت مساعد بودن شرایط و آب و هوایی برگزار می شود ......

طبق اعلام قبلی،مسابقه مهسا جاور ساعت۱۷:۳۰در صورت مساعد بودن شرایط و آب و هوایی برگزار می شود.هم اکنون وزش باد در ریو ادامه دارد.

چنانچه مهسا جاور جزو دو نفر اول باشد، صعود می کند.