آتالانتا 4-1 اینترمیلان/ آتش بازی شاگردان گاسپارینی

شاگردان گاسپرینی با ارائه یک نمایش درخشان و تهاجمی، اینتر را دست خالی به خانه فرستادند ......

شاگردان گاسپرینی با ارائه یک نمایش درخشان و تهاجمی، اینتر را دست خالی به خانه فرستادند.

تیم آتالانتا عصر امروز با یک نمایش درخشان و در حالی که این شکست میتوانست بسیار سنگین تر شود با 4 گل اینتر را درهم کوبید.در این بازی که در خانه آتالانتا برگزار می شد ابتدا آتالانتا به گل رسید، سپس ایکاردی حساب کار را از روی نقطه پنالتی به تساوی کشاند. اما توفان تیم گاسپارینی از دقیقه 60 شروع شد تا در نهایت این بازی با نتیجه 4-1 به پایان برسد.

تگ ها


اینتر میلان سری آ فوتبال