آتش بازی توپخانه توپچی ها با هتریک «الکسیس سانچز»

آرسنال با پیروزی مقابل وستهم موفق شد موقتا به رده دوم جدول صعود کند. الکسیس سانچز در این بازی هتریک کرد و با یازده گل زده ......

آرسنال با پیروزی مقابل وستهم موفق شد موقتا به رده دوم جدول صعود کند. الکسیس سانچز در این بازی هتریک کرد و با یازده گل زده، به همراه دیگو کاستا در رده بهترین گلزنان های این فصل لیگ قرار گرفت.