آخرین اظهارات تاج در تمرین تیم ملی

امروز در تمرین تیم ملی ایران مهدی تاج صحبت هایی را مطرح کرد. آخرین اظهرات او رابا هم مشاهده می کنیم ......

امروز در تمرین تیم ملی ایران مهدی تاج صحبت هایی را مطرح کرد. آخرین اظهرات او رابا هم مشاهده می کنیم.

تگ ها


فوتبال