آخرین تماس امیر علی اکبری با مادرش قبل مبارزه / ویدئو

مبارز ایرانی پیش از بازی برابر شلتون گریوز با مادرش تماس گرفت....

امیر علی اکبری از ساعت ۱۹ امروز به مصاف شلتون گریوز می‌رود. پخش زنده این مبارزه را از اپلیکیشن و سایت مدال ببینید.