آخرین تمرینات یوونتوس در کونتیناسا

گوشههایی از آخرین تمرینات شاگردان آلگری در کونتیناسا، مجموعه تمرینی باشگاه یوونتوس را در این ویدیو مرور میکنیم ......

گوشه‌هایی از آخرین تمرینات شاگردان آلگری در کونتیناسا، مجموعه تمرینی باشگاه یوونتوس را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


یوونتوس سری آ فوتبال