آخرین تمرین بارسلونا برای مصاف با سویا

بارسلونا که تنها به سه امتیاز دیگر برای قطعی کردن قهرمانی خود در لیگ اسپانیا احتیاج دارد، امشب برای فتح کوپا دل ری در استادیوم واندا متروپولیتانو به مصاف سویا خواهند رفت ......

بارسلونا که تنها به سه امتیاز دیگر برای قطعی کردن قهرمانی خود در لیگ اسپانیا احتیاج دارد، امشب برای فتح کوپا دل ری در استادیوم واندا متروپولیتانو به مصاف سویا خواهند رفت.

تگ ها


بارسلونا فوتبال