آخرین تمرین بارسلونا پیش از دیدار با اتلتیکو مادرید/ ویدیو

تیم بارسلونا آخرین تمرین خود را پیش از روبرو شدن با اتلتیکو مادرید برگزار کرد ......

تیم بارسلونا آخرین تمرین خود را پیش از روبرو شدن با اتلتیکو مادرید برگزار کرد.