آخرین تمرین بارسلونا پیش از دیدار با ایبار

بارساییها پیش از دیدار با ایبار آخرین تمرین خود را برگزار کردند. گزارشی از این تمرین ببینیم ......

بارسایی‌ها پیش از دیدار با ایبار آخرین تمرین خود را برگزار کردند. گزارشی از این تمرین ببینیم.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال