آخرین تمرین بارسلونا پیش از دیدار رفت با رئال مادرید

مسی و دمبله در این تمرین شرکت کردند....

تمرین آخر بارسلونا پیش از دیدار رفت با رئال مادرید صبح امروز با حضور مسی و دمبله برگزار شد. هر چند که ستاره فرانسوی در نهایت از لیست بارسلونا خط خورد.