آخرین تمرین پاریسن ژرمن پیش از دیدار برابر سلتیک

صحنه هایی از آخرین تمرین نیمار و هم تیمی هایش برای اماده سازی دیدار برابر سلتیک را می بینیم ......

صحنه هایی از آخرین تمرین نیمار و هم تیمی هایش برای اماده سازی دیدار برابر سلتیک را می بینیم.

تگ ها


پاری سن ژرمن UEFA Champions League فوتبال