آخرین تمرین پاریسی ها پیش از دیدار با موناکو

پاریسن ژرمن در دیداری بسیار حساس به مصاف موناکو می رود. آخرین تمرین نیمار و یارانش را ببینیم ......

پاریسن ژرمن در دیداری بسیار حساس به مصاف موناکو می رود. آخرین تمرین نیمار و یارانش را ببینیم.

تگ ها


پاری سن ژرمن لالیگا فوتبال