آخرین نقل و انتقالات قطعی فوتبال جهان (28 خرداد 96)

مروری بر آخرین نقل و انتقالات قطعی فوتبال جهان داشته باشیم. شاید مهمترین انتقال این لیست متیو والبوئنا از ......

مروری بر آخرین نقل و انتقالات قطعی فوتبال جهان داشته باشیم. شاید مهمترین انتقال این لیست متیو والبوئنا از لیون به فنرباغچه باشد.

تگ ها


فوتبال