آخرین وضعیت بشار رسن پس از جراحی/ ویدیو

تلویزیون پرسپولیس از آخرین وضعیت بشار رسن گزارشی تهیه کرده است....

بشار رسن امروز تحت عمل جراحی کتف قرار گرفت.