آدرس غلط درباره پاتوسی/مشکل چیز دیگری است

پاتوشی همچنان بحث روز فوتبال ایران است....

پاتوشی همچنان بحث روز فوتبال ایران است.

به گزارش خبرنگار مدال،مشکل اصلی پاتوسی نه صدور کارت بازی با تفسیر قانون از در نطر گرفتن فصل و سال ورزشی  است نه ای تی سی جنجالی. مشکل اینجاست که بازیکن انتخاب باشگاه بوده و خطیر هم پیگیر جذب او و نه شفر! در این فضا  همه پست های کنایه آمیز شفر و برخی افشاگری ها در رسانه ها خط و ربطی را هم دنبال می کند.

 مشکل اینجاست که در پی ناکارامد بودن گرو و نیومایر و مشترک بودن ایجنت آنها با تیام و جپاروف، کمیته فنی خواهان انتخاب یک خارجی از سوی باشگاه شده و باشگاه هم آن را اجرایی کرده و حالا شفر این را برنمی تابد.

هم باید به باشگاه حق داد که حافظ منافع خود باشد و هم به شفر که روی اصول مربیگری و حق انتخاب صفر تا صدی  همه بازیکنان بایستد اما خب، این یک بام و دو هوا منجر به بروز حاشیه های بسیار شده و این تیم استقلال است که آرامش از آن سلب شده. همین