آذری: به عنوان آبدارچی هم در ذوب‌آهن کار می‌کنم

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن در واکنش به برکناری‌اش از هیأت مدیره این باشگاه گفت: من کارمند ذوب‌آهن هستم به عنوان آبدارچی هم در اینجا کار می‌کنم....

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن در واکنش به برکناری‌اش از هیأت مدیره این باشگاه گفت: من کارمند ذوب‌آهن هستم به عنوان آبدارچی هم در اینجا کار می‌کنم.

به گزارش مدال، سعید آذری در مورد اینکه گفته می‌شود از هیأت مدیره باشگاه ذوب‌آهن برکنار شده است، گفت: بله، این اتفاق افتاده و بهتر است از کسانی که چنین تصمیمی گرفته‌‌اند سؤال کنید. من حرفی در این مورد ندارم.

وی افزود: من کارمند ذوب‌آهن هستم و حتی به عنوان آبدارچی هم حاضرم در ذوب‌آهن کار کنم از سال ۱۳۶۰ به ذوب‌آهن آمده‌ام و در این باشگاه حضور داشته‌ام حتی اگر به من بگویند برف پارو کن و آبدارچی هم باشم این کار را انجام می‌دهم.

گفتنی است آذری در حال حاضر فقط به عنوان مدیرعامل باشگاه فعالیت خواهد و در هیأت مدیره سمتی نخواهد داشت.