آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال صادر شد؛ موسوی یک جلسه محروم شد

والیبالیست مطرح کشورمان محروم شد....

والیبالیست مطرح کشورمان محروم شد.

آرای کمیته انضباطی والیبال در خصوص دیدار شهرداری ورامین و پیام خراسان صادر شد.

به گزارش مدال و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی با دستور بررسی اتفاقات دیدار شهرداری ورامین و پیام خراسان روز دوشنبه در محل فدراسیون والیبال برگزار شد.

اعضای کمیته پس از بحث و بررسی در خصوص اتفاقات آرا ذیل را اتخاذ نمودند:

1. برای آقای سید محمد موسوی بازیکن تیم پیام خراسان به لحاظ بروز رفتار غیر قابل انتظار و دخالت در امر داور با احتساب سابقه قبلی یک جلسه محرومیت قطعی تعیین گردید.

2. برای باشگاه شهرداری ورامین به لحاظ سردادن برخی شعارهای نا مناسب از سوی برخی تماشاگران و ورود افراد غیر مجاز غیر مسئول به داخل زمین تذکر کتبی و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی تعیین گردید.