آرزوهای پدیده اسکی جهان در سال 2017

نیک گوپر که در سال 2013 تنها 22 سال داشت در مسابقات زمستانی شگفتی ساز شد و در سال های بعد توانست به عنوان قهرمانی جهان برسد ......

نیک گوپر که در سال 2013 تنها 22 سال داشت در مسابقات زمستانی شگفتی ساز شد و در سال های بعد توانست به عنوان قهرمانی جهان برسد.او در این ویدیو از اهدافش در سال 2017 گفته است.

تگ ها


اکستریم اسپورتس