آرزوی موفقیت مجتبی جباری برای فکری

مجتبی جباری در محل بازی تدارکاتی تیم ملی جوانان و امید های استقلال با محمود فکری رودرو شد....

به گزارش ورزش سه ، جباری با دیدن فکری به سمت او رفت و برای سرمربی استقلال آ رزوی موفقیت کرد و البته فکری هم جویای احوال ستاره سابق استقلال شد.


نکته جالب توجه این که در مقطعی که پرویز مظلومی سرمربی تیم ملی جوانان ایران بود،می خواست از مجتبی جباری به عنوان دستیار اول خود استفاده کند و صحبت هایی هم در این زمینه انجام شده بود اما در نهایت مظلومی سرپرستی استقلال را به حضور روی نیمکت تیم ملی جوانان ترجیح داد و خود به خود حضور مجتبی جباری هم در این تیم منتفی شد.


جباری در زمان شفر هم قرار بود دستیار اول او شود که باشگاه مخالفت کرد و فرهاد مجیدی به جای او در کنار مربی آ لمانی قرار گرفت و بعد ها سرمربی استقلال شد.

تگ ها


استقلال تهران مجتبی جباری محمود فکری