آرشیو گل‌های دربی؛ دهه 70 / ویدئوی اختصاصی

تمام گل‌های شهرآورد تهران در دهه هفتاد....

مروری بر تمام گل‌های شهرآورد تهران در دهه هفتاد.