آرین قهرمان تایم‌تریل دوچرخه سواری ایران شد

بهنام آرین قهرمان ماده تایم تریل انفرادی ایران شد و پرونده این رقابت‌ها در سال ۱۴۰۰ بسته شد....

به گزارش مدال و به نقل از ایسنا، در دومین روز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی ایران، رقابت ماده تایم تریل انفرادی در نمک آبرود برگزار شد و در پایان بهنام آرین قهرمان شد.

مرتضی رضوانی و سعید صفرزاده هم در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. روز گذشته صفرزاده رکابزن المپیکی ایران در ماده استقامت جاده قهرمان شد.

 نتایج مسابقه به شرح زیر است:

۱- بهنام آرین  با زمان ۴۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۲-مرتضی رضوانی با زمان ۴۱دقیقه و ۴۵ ثانیه 

۳-سعید صفرزاده با زمان ۴۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، امتیازات قهرمانی کشور را در  رنکینگ کشور ایران و دوچرخه سواران محاسبه می کند.

تگ ها


دوچرخه سواری