آزادی حسین هدایتی از زندان

داریوش علیخانی، وکیل حسین هدایتی آزادی موکل خود از زندان را تایید کرد. داریوش علیخانی در گفت وگو باایسناگفت: موکلم دق ......

 داریوش علیخانی، وکیل حسین هدایتی آزادی موکل خود از زندان را تایید کرد.

داریوش علیخانی در گفت وگو با ایسنا گفت:

  موکلم دقایقی پیش با قرار  وثیقه صادره از زندان آزاد شد.

علیخانی در پایان گفت:

از مقامات محترم دادستانی تهران که با رویکرد حمایت از بخش تولید  و کارآفرینان نهایت همکاری را با موکلم که از افراد کار آفرین در بخش صنعت و تولید است، تشکر می کنم

تگ ها


اخبار روز فوتبال