آزادی دبیرکل کمیته ملی المپیک با وثیقه

دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز احتمالا آزاد می‌شود....

شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک امروز با وثیقه آزاد می‌شود.

به گزارش مدال، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک که به دلیل مشکلات اقتصادی و ورشکستگی در فعالیت تجاری بازداشت شده بود، با پیگیری رییس کمیته ملی المپیک قرار است امروز با وثیقه آزاد شود.

شاکیان دبیرکل کمیته ملی المپیک حکم جلب او را گرفته و ماموران هم شهنازی را بازداشت کرده بودند.
 

تگ ها


شاهرخ شهنازی کمیته ملی المپیک دبیر کل کمیته ملی المپیک فوتبال