آزادی در آستانه دیدار ایران و کره جنوبی

مسئولان ورزشگاه آزادی در آستانه دیدار تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی در روز تاسوعای حسینی، پرچم های مشکی را در سرتاسر ورزشگاه نصب کرده اند ......

مسئولان ورزشگاه آزادی در آستانه دیدار تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی در روز تاسوعای حسینی، پرچم های مشکی را در سرتاسر ورزشگاه نصب کرده اند.

 علاوه بر ورزشگاه، در مسیرهای منتهی به ورزشگاه آزادی و سردر این ورزشگاه نیز، پرچم های منقش به نام امام حسین (ع) نصب و برافراشته شده است.

همچنین در نمازخانه این ورزشگاه نیز پارچه های مشکی نصب شده است.

 از دیگر اقدامات مسئولان ورزشگاه، شماره گذاری طبقه دوم ورزشگاه و همچنین رنگ آمیزی درهای ورودی مجموعه ورزشی آزادی است

تگ ها


فوتبال