آزمایش دروازه بانی مسی و رونالدو در «pes 17»!!

یک کاربر خوش ذوق لیونل مسی و کریس رونالدو را به عنوان دروازه بان رئال و بارسا انتخاب کرده تا مشخص شود کدام یک در دروازه بانی استعداد بیشتری دارند ......

یک کاربر خوش ذوق لیونل مسی و کریس رونالدو را به عنوان دروازه بان رئال و بارسا انتخاب کرده تا مشخص شود کدام یک در دروازه بانی استعداد بیشتری دارند. 

تگ ها


گیم فوتبال