آزمون کاندیدای کسب جایزه بهترین بازیکن سال روسیه شد

به گزارش مدال، سایتsovsport روسیه خبر داد که سردار آزمون، ستاره ایرانی زنیت همچنان به درخشش خود ادامه می دهد و به نظر نمی رسد از جایزه بهترین فوتبالیست روسیه دست بردارد و یکی از کاندیداهای کسب جایزه خواهد بود ......

به گزارش مدال، سایتsovsport روسیه خبر داد که سردار آزمون، ستاره ایرانی زنیت همچنان به درخشش خود ادامه می دهد و به نظر نمی رسد از جایزه بهترین فوتبالیست روسیه دست بردارد و یکی از کاندیداهای کسب جایزه خواهد بود ...

به گزارش مدال، سایت«sovsport» روسیه خبر داد که سردار آزمون، ستاره ایرانی زنیت همچنان به درخشش خود ادامه می دهد و به نظر نمی رسد از جایزه بهترین فوتبالیست روسیه دست بردارد و یکی از کاندیداهای کسب جایزه خواهد بود.
آزمون اکنون 4 بازی برای زنیت انجام داد و در این بازی ها 4 گل زده و یک پاس گل داده که آماری فوق العاده است.