آسنسیو: از حرف‌هایم سوءبرداشت شد

آسنسیو از سوءبرداشت حرفهایش گفته و تاکید کرده که ناراحت میشوم جاهطلبی من را زیر سوال میبرند ......

آسنسیو از سوءبرداشت حرف‌هایش گفته و تاکید کرده که ناراحت می‌شوم جاه‌طلبی من را زیر سوال می‌برند. به گزارش خبرنگار مدال، مارکا امروز تیتر روی جلد خود را به اظهار نظر آسنسیو اختصاص داده که گفته است: جاه‌طلبی من را زیر سوال می‌برند. آسنسیو تاکید کرد: « از حرفهایم سوءبرداشت شده. به نقشم در تیم احترام می‌گذارم. قطعا آماده‌ام تا بار تیم را به دوش بکشم.» وی در ادامه افزود: « جاه‌طلب هستم، سطح فشار و توقعات را دوست دارم و بیشتر از هر کسی خودم از خودم توقع دارم.» او تصریح کرد: « بیشترین تلاش خود را در تیم انجام می‌دهم و این را درون زمین ثابت کردم. این مهم است که در آنجا خودم را ثابت خواهم کرد.» آسنسیو در پایان گفت: « می‌خواهم در رئال موفق شوم و به همان بازیکن مهمی تبدیل شوم که می‌خواست آنجا بماند. باید به هدفم در این باشگاه برسم.»

تگ ها


مارکو آسنسیو رئال مادرید لالیگا فوتبال