آشنایی با رشته تنیس المپیک

رشته تنیس برای اولین با در المپیک 1988 سئول، بطور رسمی به رشته های المپیک اضافه شد ......

رشته تنیس برای اولین با در المپیک 1988 سئول، بطور رسمی به رشته های المپیک اضافه شد. تنیس یکی از محبوب ترین ورزش های راکتی در دنیاست. رقابت های  تنیس به صورت انفرادی و تیمی مردان و زنان بر گزار می شود. برد هفت گیم در قسمت انفرادی و برد پنج گیم در قسمت تیمی، برنده آن رقابت را مشخص می کند. هر بازیکن که زودتر به امتیاز 11 برسد، آن گیم را برده است. در این بازی انواع مختلفی از ضربه به توپ وجود دارد که ضربات چرخشی و بریده دو نوع آنها هستند.

تگ ها


اخبار ویژه