آغاز اردوی تیم سابر از روز شنبه

اردوی تیم ملی شمشیربازی در ماده سابر از شنبه هفته آینده استارت خواهد خورد....

بعد از یک هفته از مثبت شدن تست این ۴ شمشیرباز و با توجه به اینکه پزشکان تشخیص دادند که این ورزشکاران در روزهای پایانی کرونا هستند، امروز مجددا بعد از یک هفته تست گیری انجام شد که پاسخ تست هر ۴ نفر منفی بود.

با تصمیم کادر فنی این شمشیربازان راهی خانه خواهند شد و اردوی تیم ملی از شنبه هفته آینده استارت خواهد خورد.

تگ ها


شمشیربازی