آغاز تمرینات استقلال از سوم فروردین ماه

با تصمیم کادرفنی بازیکنان استقلال از روز سوم فروردین ماه تمرینات خود را آغاز می کنند....

با تصمیم کادرفنی بازیکنان استقلال از روز سوم فروردین ماه تمرینات خود را آغاز می کنند.

به گزارش مدال، با تصمیم کادرفنی تیم فوتبال استقلال، آبی پوشان از روز سوم فروردین ماه تمرینات خود را دوباره از سر خواهند گرفت تا برای مسابقات پیش رو آماده شوند.
آبی پوشان روز یکشنبه یک جلسه تمرینی برگزار کردند و با تصمیم کادرفنی در مدت تعطیلی مسابقات، به تمرینات اختصاصی که از سوی بدنساز تیم برای آنها در نظر گرفته شده، خواهند پرداخت.