آغاز تمرینات تابستانی در باشگاه «یوونتوس»

تعطیلات تابستانی بازیکنان یووه به اتمام رسیده و آن ها پس از بازگشت به تورین اولین تمرین خود را برگزار کردند ......

تعطیلات تابستانی بازیکنان یووه به اتمام رسیده و آن ها پس از بازگشت به تورین اولین تمرین خود را برگزار کردند. 

تگ ها


یوونتوس سری آ فوتبال