آغاز تمرینات تراکتور پس از دو روز تعطیلی

تمرین امورز تیم تراکتور سازی از ساعت ۱۴ به مدت ۹۰ دقیقه پیگیری شد. تمرین امروز تیم تراکتور سازی تبریزاز ساعت ۱۴ به ......

تمرین امورز تیم تراکتور سازی از ساعت ۱۴ به مدت ۹۰ دقیقه پیگیری شد. 

تمرین امروز تیم تراکتور سازی تبریز از ساعت ۱۴ به مدت ۹۰ دقیقه در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد. 

بازیکنان این تیمپ پس از استراحت دو روزه از امروز برای آخرین بازی لیگ برتر، تمرینات خود را پیگیری کردند.

در این تمرین طبق تصمیم کادر فنی، بازیکنان ابتدا به گرم کردن بدن های خود پرداخته و سپس بازی در زمین کوچک ، ارسال از جناحین و کار در عمق را در دستور کار خود قرار دادند .

نزدیک به یکصد هوادار تراکتور سازی از نزدیک نظاره گر تمرین امروز شاگردان سرمربی ترکیه ای بودند. 

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال