آغاز دوره جدید با ترکیب جدید

دوره هیات اجرایی منتخب سال ٩٢ کمیته ملی المپیک امروز به پایان می رسد اما هنوز زمان ورود تیم مدیریتی جدید و وضعیت تک شغله شدن صالحی امیری مشخص نشده است ......

دوره هیات اجرایی منتخب سال ٩٢ کمیته ملی المپیک امروز به پایان می رسد اما هنوز زمان ورود تیم مدیریتی جدید و وضعیت تک شغله شدن صالحی امیری مشخص نشده است.
ترکیب ١١ نفره ای که در انتخابات پُر حاشیه و جنجالی سال ٩٢، رای موافق اعضای مجمع کمیته ملی المپیک را گرفتند امروز شنبه به طور رسمی باید پرونده دوره چهارساله کاری ساله خود در هیات رئیسه و هیات اجرایی این کمیته را ببندند. 
البته از آن ترکیب سه نفر یعنی شاهرخ شهنازی، فضل الله باقرزاده و محمد علیپور در انتخابات دوره جدید هم صاحب رای شدند، این انتخابات هفته گذشته برگزار شد تا قبل از پایان قانونی ریاست کیومرث هاشمی و همراهانش، تکلیف تیم مدیریتی جدید مشخص شود اگرچه بر کسی پوشیده نبود که در راس این تیم چه گزینه ای خواهد ایستاد.
در هر صورت از این حیث (برگزاری زودهنگام انتخابات)، مدیریت کمیته ملی المپیک بهترین نمره خود در چهار سال اخیر را گرفت. به هرحال محمدعلی آبادی انتخاب دوره قبل کمیته ملی المپیک را با تاخیر تقریبا دو ساله نسبت به زمان مقرر برگزار کرد و اقدامات زیادی هم انجام داد تا رئیس کمیته باقی بماند و اتفاقا برای تصدی دوباره آن کاندیدا هم شد اما نهایتا با اعلام انصراف لحظه آخری اش که آخرین و یکی از بزرگ ترین شُک های انتخاباتی آن دوره بود، میدان رقابت را خالی کرد.
این‌بار اما کیومرث هاشمی که خود رئیس برگزیده یک انتخابات جنجالی بود، قبل از پایان قانونی دوره مدیریتش و با برگزاری خوش موقع انتخابات، تکلیف کمیته ملی المپیک را برای چهار سال آینده مشخص کرد. این دوره چهارساله از فردا باید به طور رسمی آغاز شود اما هنوز برنامه ای برای آن اعلام رسمی نشده است.
به طور معمول باید با برگزاری نشست مشترک میان اعضای هیات اجرایی قبل و جدید، مراسم تودیع و معارفه آنها انجام شود و امور کار به اعضای جدید سپرده شود.  از برخی اعضای جدید هیات اجرایی کسب اطلاع کرده که شاید این مراسم فردا (یکشنبه) برگزار شود اما این اعضا هنوز دعوتنامه آن را نگرفته اند.
از طرفی اگر هم این مراسم سرِوقت و بدون فوت آن انجام شود، هنوز و حداقل تا به امروز تکلیف رضا صالحی امیری برای تک شغله شدن و مدیریت بدون نقد و منع در کمیته ملی المپیک مشخص نشده است.
ریاست کمیته ملی المپیک همزمان با معاونت شهرداری تهران که هر دو در اختیار صالحی امیری است، منع قانونی داد. صالحی امیری باید از شهرداری (پست معاونت) استعفا دهد تا اولین ریاستش در ورزش قانونی شود اما هنوز این کار را انجام نداده چراکه ظاهرا به دنبال استفساریه ای است که به موجب آن بتواند همزمان با کمیته، شهرداری را هم داشته باشد.
اما اینکه ١- این استفساریه و اخذ و تائیدیه آن در چه مرحله ای است؟ ٢- استفساریه شهردار تهران را مجاب به ادامه همکاری با معاون دوشغله اش می کند؟ ٣- اصلا با اخذ و ارائه آن، سازمان بازرسی کل کشور قانون منع به کارگیری دوشغله ها را نادیده می گیرد؟ و ... پرسش های بی پاسخی است که در این زمینه وجود دارد.
 در هر صورت  دوره هیات اجرایی منتخب سال ٩٢ کمیته ملی المپیک امروز به طور رسمی به پایان می رسد و قانونا از فردا تیم جدید باید امور کار را به دست بگیرند اما هنوز زمان ورود این تیم مدیریتی و مهمتر از آن وضعیت تک شغله شدن صالحی امیری مشخص نشده است.

تگ ها


اخبار روز المپیک