آغاز «رالی داکار» (2017) در پاراگوئه

رالی مهیج داکار در سال 2017 از امروز در آمریکای جنوبی آغاز شده است. رانندگان به مدت 12 روز مسابقه می دهند و از سه ک ......

رالی مهیج داکار در سال 2017 از امروز در آمریکای جنوبی آغاز شده است. رانندگان به مدت 12 روز مسابقه می دهند و از سه کشور پاراگوئه، بولیوی و آرژانتین می گذرند تا پس از هزاران کیلومتر رانندگی در شرایط طاقت فرسا قهرمانان امسال مشخص شوند. گزارشی از آغاز این مسابقات را در این ویدئو می توانید ببینید.