آغاز نقل و انتقالات پرسپولیس بعد از بازی با ماشین سازی

نقل و انتقالات پرسپولیس بعد از بازی با ماشین سازی آغاز خواهد شد....

نقل و انتقالات پرسپولیس بعد از بازی با ماشین سازی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مدال، سهند حبیب زاده مشاور ایرج عرب ضمن انتشار عکسی خبر واریز بخش عمده مطالبات را تایید کرد و از آغاز مذاکرات نقل و انتقالات در صورت قهرمانی پرسپولیس بعد از  بازی روز شنبه با ماشین سازی خبر داد .
سایت مدال دقایقی قبل از واریز پانصد هزار دلار از طلب هفتصد هزار دلاری برانکو و همجنین واریز هفت درصد به حساب بازیکنان پرسپولیس در روز گذشته و واریز هفت درصد دیگر طی روزهای آتی و تسویه با برانکو تا پایان فصل خبر داد.

آغاز نقل و انتقالات پرسپولیس بعد از بازی با ماشین سازی