آلاسکا نوردی با هواپیمای شصت ساله

خلبان و ماجراجوی اتریشی با هواپیمایی شصت ساله طبیعت بکر آلاسکا را می گردد تا بهترین مکان ها برای پرواز با پاراگلایدر را پیدا کند ......

خلبان و ماجراجوی اتریشی با هواپیمایی شصت ساله طبیعت بکر آلاسکا را می گردد تا بهترین مکان ها برای پرواز با پاراگلایدر را پیدا کند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس