آلبا: توپ سه متر از خط دروازه گذشته بود

دقیقه 30 بازی مسی شوتی به سمت دروازه والنسیا شلیک کرد که گلر والنسیا در دفع ان دچار اشتباه شد و توپ وارد دروازه شد ولی داور بازی در میان تعجب دستور به ادامه بازی داد ......

 دقیقه 30 بازی مسی شوتی به سمت دروازه والنسیا شلیک کرد که گلر والنسیا در دفع ان دچار اشتباه شد و توپ وارد دروازه شد ولی داور بازی در میان تعجب دستور به ادامه بازی داد.
 آلبا: توپ سه متر از خط دروازه گذشته بود!
ژوردی آلبا که با گل دقیقه 82 خود ناجی بارسلونا شد در پایان بازی گفت:« والنسیا مدعی قهرمانی است ولی کنترل بازی را در دست داشتیم. گلی که زدم مهم بود ولی نباید نادیده گرفت که یک گل سالم ما را نادیده گرفتند. حتی من از وسط زمین هم متوجه شدن که توپ از خط گذشته است. فصل قبل هم لالیگا را به خاطر اشتباهی مشابه در زمین بتیس از دست دادیم.»
 سیستم ویدئوچک:« ببینید؛ وقتی توپ سه متر از خط دروازه عبور کرده، دیگر نیاز به دخالت ویدئوچک نیست و داور باید آن را گل اعلام کند. امیدوارم این سیستم هر چه زودتر به لالیگا بیاید.»

تگ ها


جوردی آلبا بارسلونا لالیگا فوتبال