آلمان 1 - شیلی 1 ( جام کنفدراسیون ها)

......

 ...

. در دیگر رقابت امشب از جام کنفدراسیون ها دیدار آلمان و شیلی برگزار شد. این رقابت با نتیجه  1  بر 1به پایان رسید قضاوت این دیار را فغانی داور ایرانی به عهده داشت