آلنیا و سامپر در چالش ایموجی بارسایی‌ها/ ویدیو

آلنیا و سامپر در چالش ایموجی آبی اناری‌ها شرکت کردند....

چالش ایموجی بازیکنان بارسلونا را تماشا می کنید.