آماده کردن سکوی قهرمانی در جم/ ویدیو

تیم فوتبال پرسپولیس یکی از شانس‌های قهرمانی محسوب می‌شود، امشب در هفته آخر در ورزشگاه تختی شهر جم مقابل پارس جنوبی به میدان می‌رود....

برهمین اساس و با توجه به احتمال قهرمانی این تیم، سکوی قهرمانی تعبیه شده در ورزشگاه رونمایی شد.