آمادگی تیم ملی امید قبل از رقابت‌های مقدماتی المپیک

عکس تیمی ملی‌پوشان تیم ملی امید ثبت شد...

عکس تیمی ملی‌پوشان تیم ملی امید ثبت شد

تیم ملی امید پیش از آغاز رقابت‌های مقدماتی المپیک عکس تیمی خود را ثبت کرد.

به گزارش مدال، اعضاى تیم ملى امید پیش از تمرین عصر امروز در زمین مرکز ملى فوتبال نخستین تصویر تیمى کامل پیش از آغاز رقابت هاى مقدماتى المپیک را ثبت کردند.