آمارها و نکته های شنیدنی در آستانه «گرندپری اسپانیا» 2017

به بهانه ی شروع دور جدید مسابقات فرمول یک که این بار در بارسلونای اسپانیا برگزار می شود، نگاهی به برخی از آمار مربوط به این مسابقات خواهیم داشت ......

به بهانه ی شروع دور جدید مسابقات فرمول یک که این بار در بارسلونای اسپانیا برگزار می شود، نگاهی به برخی از آمار مربوط به این مسابقات خواهیم داشت.