آمار خیره‌کننده «لبرون جیمز» در 5 مسابقه اول

لبرون جیمز بازیکن تیم لوسآنجلس لیکرز موفق شده تا در 5 بازی آمر خیره کننده 129 امتیاز را به نام خود ثبت کرد ......

«لبرون جیمز» بازیکن تیم لوس‌آنجلس لیکرز موفق شده تا در 5 بازی آمر خیره کننده 129 امتیاز را به نام خود ثبت کرد. گوشه‌هایی از عملکرد او در این مسابقات را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


ویدئو بسکتبال