آمار و ارقام جالب از عملکرد «ویکتور موزز» در فصل 2017-2016

ویکتور موزز بازیکن نیجریه ایِ تیم چلسی توانست با قهرمانی در لیگ برتر جزیره یک مدال دیگر به کلکسیون افتخارات خود اضافه کند ......

ویکتور موزز بازیکن نیجریه ایِ تیم چلسی توانست با قهرمانی در لیگ برتر جزیره یک مدال دیگر به کلکسیون افتخارات خود اضافه کند. سری به آمار مربوط به این بازیکن می زنیم تا بیشتر با او آشنا بشیم. 

تگ ها


چلسی لیگ برتر فوتبال