آمار و ارقام چلسی به مناسبت قهرمانی در «لیگ برتر»

آنتونیو کونته با سیستم جدید خود چلسی را متحول کرد و آبی های لندن در این فصل لیگ برتر بی رقیب بودند و به راحتی فاتح جام قهرمانی این فصل شدند ......

آنتونیو کونته با سیستم جدید خود چلسی را متحول کرد و آبی های لندن در این فصل لیگ برتر بی رقیب بودند و به راحتی فاتح جام قهرمانی این فصل شدند. برخی از آمار و ارقام های چلسی در مسیر قهرمانی را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال