آموزش تمام خوشحالی‌های پس از گل در فیفا 17

بالاخره انتظار عاشقان بازی فیفا به پایان آمد و نسخه دموی فیفا 17 به بازار ارائه شد ......

بالاخره انتظار عاشقان بازی فیفا به پایان آمد و نسخه دموی فیفا 17 به بازار ارائه شد. در این ویدئو می توانید تمام خوشحالی های نسخه جدید بازی فیفا را یاد بگیرید.

تگ ها


فوتبال