آموزش تکنیک آکای سه‌تایی در فوتبال فری‌استایل

از سری ویدیوهای آموزشی فوتبال فریاستایل در این ویدیو به سراغ تکنیک زیبا و پیچیده آکای سهتایی میرویم ......

از سری ویدیوهای آموزشی فوتبال فری‌استایل در این ویدیو به سراغ تکنیک زیبا و پیچیده آکای سه‌تایی می‌رویم.