آموزش تکنیک های «رالی» با «کیانا اریکسون»

چند مهارت ساده ولی کلیدی که تاثیر بزرگی در تسلط شما بر ماشین دارد. با کیانا اریکسون همراه می شویم تا مهارتهایی یاد بگ ......

چند مهارت ساده ولی کلیدی که تاثیر بزرگی در تسلط شما بر ماشین دارد. با کیانا اریکسون همراه می شویم تا مهارتهایی یاد بگیریم که به کنترل ماشین در پیست برفی کمک می کند.  

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس