آموزش تکنیک چرخش تک‌‌ ضرب در FIFA 19 (دوبله)

در یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی بازی FIFA در این ویدیو نگاهی داریم به تکنیک پرکاربرد چرخش تکضرب که تقریبا با هر بازیکنی قابل اجراست ......

در یکی دیگر از ویدیو‌های آموزشی بازی FIFA در این ویدیو نگاهی داریم به تکنیک پرکاربرد چرخش تک‌ضرب که تقریبا با هر بازیکنی قابل اجراست.

تگ ها


گیم پیشنهاد مدال فوتبال